WHAT IS GIRAFFE?

Giraffe Entertainment is a cluster by and for independent entertainment companies that want to share resources and experiences with the goal of developing their services and companies.

As of today, Giraffe Entertainment consists of Believe Digital Norway,  Indie DistributionIndie RecordingsVoices Of WonderName MusicDeathlike Silence and Head Not Found.

Giraffe welcomes further companies that are looking to take part in the cluster and resource-sharing that these companies have developed.  

”We believe closer cooperation within the Norwegian music and entertainment industry is key to our industry`s future success, and we welcome any and all dialog and initiatives to make that happen.” Erlend Gjerde, initiator Giraffe Entertainment.

Giraffe Entertainment is now offering complete label services to their clients. With a staff of eight, they handle Digital & physical distribution, sales, marketing, product development, Vinyl & CD manufacturing, back office including royalty & mechanicals administration, and worldwide neighboring rights collection out of their central Oslo offices. 


FACEBOOK:


HVA ER GIRAFFE?

Giraffe Entertainment er en uformell klynge for uavhengige underholdningsselskap som ønsker å dele ressurser og erfaringer for å forbedre sine selskap og tjenester. Per i dag inngår Indie Distribution, Indie Recordings, Voices of Wonder, Name Music, Deathlike Silence og Head Not Found i Giraffe Entertainment.

Andre uavhengige aktører ønskes velkommen til å ta del I fellesskapet og ressursdelingen disse selskapene har etablert.

«Vi tror at et tettere samarbeid innad i den norske uavhengige underholdningsbransjen er nøkkelen til sektorens fremtidige suksess, og vi ønsker all dialog og initiativ velkommen» - Erlend Gjerde, initiativtaker, Giraffe Entertainment.

Samlet tilbyr Giraffe bl.a. et komplett tjenestesett til artister og plateselskaper. Med sin stab på åtte personer tilbyr de i tillegg til digital og fysisk distribusjon og salg, produktutviktling, trykking av vinyl, cd og merch, markedsføring i Google, Twitter og Facebook, administrasjon av royalty & mekaniske royalties (NCB), samt verdensomspennende innsamling av neighboring rights. 


COLLABORATORS | SAMARBEIDSPARTNERE

CLICK ON LOGOS TO GO TO THEIR WEBSITE | KLIKK PÅ LOGOEN FOR Å GÅ TIL DERES HJEMMESIDE